Huldiging kampioenen en bedanken trainers en vrijwilligers

Kampioenen

Gefiliciteerd Zef, Faye,Julian en Melissa met jullie kampioenschap bij de junioren in de najaarscompetitie!

Koninklijke Onderscheiding Jo Kepers

"Onze Jo" heeft op Hemelvaartsdag een koninklijke onderscheiding gekregen.

Bestuurslid Jo Kepers is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, mede vanwege zijn verdiensten voor onze tennisvereniging.

De versierselen werden door loco-burgemeester Merle van Leusden uitgereikt op het complex van de tennisclub. Daar bracht Kepers ontzettend veel tijd door. 

Kepers werd in 1995 lid van ATIVU. In 2002 werd hij vrijwilliger en in 2005 trad hij toe tot het bestuur. Sinds 2017 is hij als bestuurslid verantwoordelijk voor parkbeheer.

Als verantwoordelijke voor parkbeheer heeft Kepers in de loop der jaren nieuwe manieren van duurzaam onderhoud ontwikkeld en nieuwe oplossingen geïnitieerd voor een efficiënter technisch beheer en onderhoud.

Hij was intensief betrokken bij de verbouwing van de kantine en de opslagruimten voor het materieel. Verder doet hij het onderhoud en technisch beheer van het park, is verantwoordelijk voor de bevoorrading van de kantine, en is betrokken bij nagenoeg alle evenementen die de vereniging organiseert.

In de loop der jaren heeft hij vanwege zijn brede inzet voor de vereniging de bijnaam 'Mister ATIVU' gekregen.

Dankwoord van Jo:

Lieve mensen, medebestuursleden, vrienden en tennismaatjes.

18 mei was voor mij en Marleen een onvergetelijke dag.

Op de eerste plaats het 100-jarigjubileumfeest, geweldig wat n feest!

Sjeng Schalken, Paul Haarhuis enJacco Eltingh en jullie enthousiast publiek,we zullen het niet snel vergeten. Daarom chapeau voor de organisatie.

Maar het hoogtepunt van deze dag was toch wel het mogen ontvangen van een Koninklijke onderscheiding, niet te geloven dat mij dit is overkomen.

Heel veel dank aan hen die dit mogelijk hebben gemaakt, maar ook aan ons team vrijwilligers, zonder jullie inspanning was dit niet mogelijk geweest.Dank jullie wel.

Zonder iemand te kort te doen wil ik deze onderscheiding ook graag opdagen aan ons maatje, vriend en toeverlaat Ruud Blauw.Ruud, waar we veel te vroeg afscheid van hebben moeten nemen.Zijn opgewektheid en kenmerkend fluitje missen we nog elke dag.Ruud bedankt!

Als het verleden achter ons ligt is de blik gericht op de toekomst.Na plannen, adviezen en rapportages wordt de samensmelting met LTC Brunssum hopelijk snel een feit. Ik heb er in ieder geval zin en hoop nog lang samen met ons team van vrijwilligers daar ons steentje aan bite kunnen dragen.

Met sportieve groet Jo Kepers.