Privacy statement (AVG)

Uw privacy

TV ATIVU gevestigd te Brunssum is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop ATIVU persoonsgegevens verwerkt van leden, klanten, leveranciers, sponsoren en gebruikers/bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, klanten, leveranciers, sponsoren en gebruikers/bezoekers van onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt TV ATIVU zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is TV ATIVU, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Zoals de Wet bescherming persoonsgegevens vereist, zijn de verwerkingen van persoonsgegeven aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor TV ATIVU uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt de TV ATIVU persoonsgegevens van u:
• Wanneer u een lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;
• Voor de uitvoering van het innen van lidmaatschapsgelden;
• Voor inschrijving bij de KNLTB;
• Voor interne analyses voor procesverbetering;
• Voor Het toezenden van nieuwsbrieven.
• Voor het innen van subsidies;
• Voor het betalen van leveranciers;
• Voor registratie van sponsoren/donateurs;


Kinderen jonger dan 16 jaar op moment van inschrijving

Voor kinderen jonger dan 16 jaar op moment van inschrijving als lid bij TV ATIVU gelden wettelijke andere voorwaarden. Kinderen dienen te worden ingeschreven via een inschrijfformulier dat ondertekend dient te worden door de wettelijke vertegenwoordiger. Dit formulier wordt opgeslagen in onze administratie tot het moment dat het kind 16 jaar wordt dan wel wordt afgemeld als lid.

E-mail

Uw e-mailadres wordt ook gebruikt door onze trainingsschool All-In en de KNLTB voor het toesturen van informatie over haar activiteiten.

Recht van verzet

Indien u van TV ATIVU, de KNLTB of onze partner All-In geen informatie wilt ontvangen kunt u dat schriftelijk kenbaar maken bij onze secretaris.

Gebruik van persoonsgegevens door derden.

TV ATIVU laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Gebruik van cookies

TV ATIVU maakt geen gebruik van cookies.

Websites van TV ATIVU en andere websites

Op de websites van TV ATIVU treft u een aantal links aan naar andere websites. TV ATIVU kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
TV ATIVU, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Meldpunt kwetsbaarheden

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren. Bekijk de spelregels van het meldpunt kwetsbaarheden.

Wijzigingen

TV ATIVU behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien TV ATIVU een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop TV ATIVU uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s), in nieuwsbrieven en publicaties in onze kantine.

Brunssum, 1 mei 2018