Ereburger van Brunssum


Tijdens de gemeenteraadsvergadering van woensdag 23 maart 2022 werd ons lid , de heer Ger Gerards, voor al zijn geleverde inspanningen tijdens zijn actieve betrokkenheid als raadslid en wethouder in de politiek van de Gemeente Brunssum, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en vervolgens, op voordracht van de Gemeente, benoemd tot ereburger van Brunssum. 
Het bestuur van Ativu feliciteert de heer Gerards met deze eervolle benoemingen!

Uit de “oude doos”